Nápověda Doporučujeme:
 • Toto téma obsahuje celkem 3,493 odpovědí. Do diskuze (275 diskutujících) se naposledy zapojil uživatel Duke a poslední změna proběhla před 7 roky a 8 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 příspěvků - 1. až 15. (celkem z 3,494)
 • Autor
  Příspěvky
 • #3167
  janka
  Účastník
  (2435 odpovědí)

  zatim nic noveho zajimaveho nemam, jen si zkousim znovu zalozit svuj chlivecek, dokud mi to vubec jde … 🙂

  #5573
  Lum
  Účastník
  (20 odpovědí)

  Paní Janko, zdravím Vás. Dostal se mně včera do ruky katalog od Hynka Wohanky a pí?e se tam, ?e doba pro rybolov končí mimo měsíce V,VI,VII soumrakem. Je to nařízení nebo jen doporučení?

  #5576
  Radislav Kryl
  Účastník
  (484 odpovědí)

  Proto?e jsem tam byl, myslím si, ?e to Hynek udělal z bezpečnostních důvodů. Pobře?í a dno jsou tam hodně členité plné podmořských útesů a i kdy? jsou lodě vybaveny GPS navigací sonary je plavba v noci dost nebezpečná zvlá?? pro začátečníky.A proto?e se asi ka?dý chce vydávat za starého mořského vlka a potom někde narazí a po?kodí loď kterou musí zaplatit, vydal pan Wohanka toto nařízení. Je to můj osobní názor,tak to tak chápejte. Radek.

  #5578
  janka
  Účastník
  (2435 odpovědí)

  bezpecnost je samozrejme na prvnim miste a pak – vetsina lodi neni vybavena na vecerni a nocni provoz – pozicni svetla, rakety, technicke vybaveni… takze po setmeni nemaji na vode co delat 😉

  Rybolov po setmeni zakazuji snad vsechny mne zname cestovky a majitele.

  #5585
  Lum
  Účastník
  (20 odpovědí)

  OK, na to vybaveni jsem nepomyslel…

  #5630
  vamor
  Účastník
  (93 odpovědí)

  To LUM : plavba na moři je povolena pouze od východu do západu slunce, konec konců i průkaz VMP opravňuje jeho majitele k plavbě pouze ve dne.

  #5631
  Kunovci
  Člen
  (9 odpovědí)

  To Vamor , mu?e? prosím napsat kde je zakotveno ?e je v noci pro VMP zakázána plavba ?? Já prukaz mám a nevím o tom ale ?e má být lod při plavbě předpisove osvětlena to je jasný .PS Lovím jenom v noci .

  #5633
  honza dufek
  Účastník
  (1494 odpovědí)

  http://www.spspraha.cz/prukazy/prukaz_radar.asp

  plavba za sní?ené viditelnosti je i plavba v noci, bez radaru nemám v noci na vodě co dělat.Příklad:povalím si to v noci,budu prd vidět, budu sice mít gps s plotrem a mapou a v mé plavební dráze bude třeba zakotvená porouchaná neosvětlená loď nebo urvané lososí sádky a to bude mo?ná to poslední do čeho v ?ivotě narazím..nebo nedejbo?e lodí převálcovat pár koupajících se ?ílenců..zkusím najít přesné znění paragrafu plavby za sní?ené viditelnosti a co musí loď mít za vybavení aby ji toto bylo umo?něno..

  #5639
  vamor
  Účastník
  (93 odpovědí)

  To Kunovci : tak to jsi při zkou?kách VMP asi nedával moc pozor, mimo jiné to má? i na zadní straně průkazu, bod č. 10 ” platí pro denní plavbu na moři…… atd. Tak?e východ a? západ slunce.

  #5668
  MifakM
  Účastník
  (2601 odpovědí)

  To Honza Dufek.

  Nehledej 😀 Je to Vyhlá?ka Ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb.

  Řád plavební bezpečnosti, Hlava 6 §30, §32, §33

  Přesné znění je tady:

  Čl.6.30

  Základní pravidla pro plavbu za sní?ené viditelnosti

  1. Plavidla plující za sní?ené viditelnosti musí sní?it rychlost plavby úměrně ke stavu viditelnosti, ostatnímu plavebnímu provozu a místním podmínkám. Plavidla musí mít na přídi pozorovatele. V sestavě plavidel musí být pozorovatel na přídi plavidla plujícího v čele sestavy. Vůdce plavidla nebo sestavy musí vidět nebo sly?et signály pozorovatele nebo s ním musí být ve fonickém spojení. Plavidla musí dávat zvukové signály uvedené v čl. 6.32 a 6.33 a musí nést světla předepsaná pro noční signalizaci plavidel za plavby.

  2. Plavidla musí neprodleně zastavit, jestli?e by dal?í jejich plavba nebyla, se zřetelem na zhor?ování viditelnosti, na ostatní plavební provoz a místní podmínky, bezpečná. Kromě toho musí vlečné sestavy zastavit na nejbli??ím vhodném místě, jakmile optické spojení mezi vlečenými plavidly a remorkérem není dále mo?né.

  3. K tomu, aby vůdce plavidla mohl rozhodnout, zda sní?it rychlost plavby, zůstat stát nebo pokračovat v plavbě, mů?e na plavidlech vybavených radiolokátorem pou?ít jeho údajů. Přitom je povinen brát ohled na to, ?e viditelnost je sní?ena i pro ostatní plavidla.

  4. Při zastavení musí plavidla ponechat plavební dráhu podle mo?nosti volnou.

  5. Při plavbě za sní?ené viditelnosti musí plavidla vybavená zařízením pro radiofonické spojení mezi plavidly být ve spojení na kanálu stanoveném příslu?nými orgány a podávat ostatním plavidlům informace potřebné pro bezpečnou plavbu.

  Čl.6.32

  Ustanovení pro plavidla plující pomocí radiolokátoru

  1. Za plavidlo plující pomocí radiolokátoru za sní?ené viditelnosti se pova?uje plavidlo, které je vybavené a pou?ívá:

  a) radiolokační zařízení a výchylkoměr. Zařízení musí být v dobrém funkčním stavu a musí odpovídat příslu?ným předpisům,

  b) radiofonické zařízení, které umo?ňuje spojení mezi plavidly navzájem a mezi plavidly a břehem. Zařízení musí být v dobrém funkčním stavu a musí odpovídat příslu?ným předpisům,

  c) zvukové zařízení, které vydává trojtónový signál, uvedený v čl. 1.01 písm. w).

  2. Pluje-li plavidlo pomocí radiolokátoru v takových podmínkách, za kterých by plavba bez něho nebyla ji? vůbec mo?ná, musí být stále u kormidla osoba s kvalifikací pro plavbu pomocí radiolokátoru a v kormidelně dal?í osoba, která je v dostatečné míře obeznámena s tímto způsobem plavby. Je-li kormidelna vybavena centrálním řídicím panelem, postačí, kdy? je druhá osoba na plavidle a je jí mo?no do kormidelny povolat.

  3. Na plavidlech plujících pomocí radiolokátoru nemusí být pozorovatel předepsaný v čl. 6.30 odst. 1, pokud vůdce plavidla zvukové signály sly?í.

  Kategorie I

  4. Plavidlo, které za sní?ené viditelnosti pluje po proudu pomocí radiolokátoru, ihned, jak jsou na obrazovce radiolokátoru spatřena plavidla, jejich? poloha nebo plavba mů?e vyvolat nebezpečnou situaci nebo přibli?uje-li se k úseku, kde by mohla být plavidla, která nejsou je?tě na obrazovce vidět, musí:

  a) dát trojtónový zvukový signál, který se musí opakovat tak často, jak to plavební situace vy?aduje; toto ustanovení se nevztahuje na malá plavidla,

  b) sní?it rychlost plavby, popřípadě zastavit.

  5. Plavidlo, které za sní?ené viditelnosti pluje proti proudu pomocí radiolokátoru, ihned, jak zachytí zvukový signál uvedený v odst. 4 písm. a) nebo spatří na své obrazovce plavidla, jejich? poloha nebo plavba mů?e vyvolat nebezpečnou situaci nebo přibli?uje-li se k úseku, kde by mohla být plavidla, která nejsou je?tě na obrazovce vidět, musí:

  a) dávat signály uvedené v čl. 6.33 odst. 2 a radiofonicky oznámit plavidlům plujícím po proudu poznávací znak plavidla, polohu, směr plavby a navrhnout stranu potkávání,

  b) sní?it rychlost plavby a popřípadě zastavit.

  6. Plavidla plující po proudu pomocí radiolokátoru musí radiofonicky odpovědět plavidlům plujícím proti proudu a uvést druh a jméno svého plavidla, polohu, směr plavby a potvrdit navr?enou nebo navrhnout jinou stranu pro potkávání. Malá plavidla musí oznámit pouze druh a poznávací znak plavidla, polohu a směr plavby, jako? i stranu, na kterou uhýbají.

  Kategorie II

  4. Jestli?e na plavidlech, která plují pomocí radiolokátoru, jsou na obrazovce spatřena plavidla, jejich? poloha a způsob plavby mohou vyvolat nebezpečnou situaci, nebo přibli?ují-li se k úseku, kde mohou být plavidla, která nejsou je?tě na obrazovce vidět, musí:

  a) dát signál "jeden dlouhý zvuk"; tento zvukový signál se musí opakovat tak často, jak to plavební situace vy?aduje,

  b) dát plavidlům plujícím v protisměru radiofonicky informace potřebné pro zaji?tění bezpečnosti plavby,

  c) sní?it rychlost plavby, popřípadě zastavit.

  5. Plavidla vybavená radiofonickým zařízením, která přijmou informace uvedené v odst. 4, musí radiofonicky odpovědět a uvést potřebné informace.

  Malá plavidla podávající informace podle odst. 4 musí mimo to uvést druh plavidla a oznámit, kterým bokem se budou potkávat.

  Převozní lodě, na které se vztahuje odst. 4, musí místo jednoho dlouhého zvuku dát signál "jeden dlouhý zvuk, za kterým následují čtyři krátké zvuky" a uvést rovně? druh plavidla a směr, kterým plují přes vodní cestu.

  Kategorie I a II

  7. Předjí?dět smí plavidla plující pomocí radiolokátoru za sní?ené viditelnosti pouze poté, co se radiofonicky dohodne strana předjí?dění za předpokladu, ?e ?ířka plavební dráhy je dostatečná.

  8. V tlačných a bočně svázaných sestavách se odst. 2 a 4 a? 7 vztahují pouze na plavidla, na nich? je vůdce sestavy.

  9. Plavidla plující pomocí radiolokátoru, na jejich? obrazovce se objeví plavidla, jejich? poloha a způsob plavby mů?e vyvolat nebezpečnou situaci a která jim radiofonicky neodpovídají, musí včas provést v?echna nezbytná opatření, aby zabránila srá?ce.

  Čl.6.33

  Ustanovení pro plavidla plující bez pomocí radiolokátoru

  1. Plavidla plující za sní?ené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru musí mít pozorovatele podle čl. 6.30. Plavidlo nebo sestava musí být schopny zastavit do poloviny vzdálenosti viditelnosti.

  2. Jednotlivě plující plavidlo musí při sní?ené viditelnosti dávat signál "jeden dlouhý zvuk" a ka?dé plavidlo, na něm? je vůdce sestavy, musí dávat signál "dva dlouhé zvuky". Tyto signály se musí opakovat v intervalech ne del?ích ne? 1 minuta.

  3. Malá plavidla plující bez pomoci radiolokátoru mohou dávat signál uvedený v odst. 2; tento signál mohou opakovat.

  Kategorie I

  4. Plavidla, která plují za sní?ené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru, ihned, jak zachytí trojtónový signál uvedený v čl. 6.32 odst. 4 písm. a), musí:

  a) jsou-li nedaleko břehu, přiblí?it se pokud mo?no co nejblí? k tomuto břehu a podle situace tam zůstat tak dlouho, dokud plavidlo dávající trojtónový signál nepropluje,

  b) nejsou-li v blízkosti břehu nebo přeplouvají-li od jednoho břehu k druhému, uvolnit co nejrychleji plavební dráhu.

  Kategorie II

  4. Převozní lodě, které plují bez pomoci radiolokátoru, místo signálu předepsaného v odst. 2 dávají signál "jeden dlouhý zvuk, za kterým následují čtyři krátké zvuky". Tento signál musí být opakován v intervalech ne del?ích ne? 1 minuta.

  Kategorie I a II

  5. Jestli?e plavidla plující bez pomoci radiolokátoru zachytí signál uvedený v odst. 2 ze směru, který se jim jeví před traversem, musí sní?it rychlost plavby na minimum, ale tak, aby byla zachována manévrovatelnost, plout se zvý?enou pozorností a v případě nutnosti zastavit nebo se vyhnout.

  #5670
  honza dufek
  Účastník
  (1494 odpovědí)

  ale jak správně připomněl Vamor, vmp opravňuje pro "denní" plavbu na moři…:) bod deset na druhé straně průkazu..

  #5671
  Kunovci
  Člen
  (9 odpovědí)

  No tak na zadní straně prukazu o zákazu plavby za sní?ené viditelnosti nic není samozřejmně to nesmí? valit ve skluzu kdy? nevidí? ani na ?pičku lodi to je hazard ale kdy? pluje? tak aby si stačil zastavit na vzdálenst na kterou vidí? tak to je něco jinýho jak u auta., Tyto zmínené paragrafy se týkají vnitrozemní plavby a ne moře .Pak se týkají vlečných lodí a lodí s radilokátorem . Tak?e to ?e se nesmí plout v noci je blbost.Při řádném osvětlení lodi se tady o ?ádném zákazu nemluví ,

  Ps Vnitozemní plavba není plavba po fjordu a na moři . Jinak pro malé lodí platí v noci osvětlení jedno bílé světlo viditelné ze v?ech stran .

  #5672
  Kunovci
  Člen
  (9 odpovědí)

  a je?tě jedna zajímavost , na moře jezdím do Norska víc jak 14 let , nekdy i mnohokrát do roka .NIKDY sem tam neza?il nějakou kontrolu nebo policii nebo něco takovýho ,Ale stra?ně moc lodí co plujou v noci to jsem viděl to je fakt a to i na?ich a jiných cizincu .Není třeba pla?it lidi na?ima předpisama v Norsku

  #5676
  janka
  Účastník
  (2435 odpovědí)

  To Kunovci

  neni pravda, ze staci jedno svetlo!

  Pro nocni plavbu musi byt svetlo na kazde strane lodi – pravobok, levobok, prid a zad, pokud kotvite, jeste kotevni. Kazde ma svou barvu….

  Pak potrebujete reflektor nebo neco, abyte videl sam,kam plujete.

  Dalsi jsou signalni rakety atd atd …

  Nejde jen o to, abyste videl kam vy plujete, ale abyste byl i vy viden, aby bylo poznat, kde je treba prid a zad lodi, zda nahodou nekotvite atd atd – ono totiz mohou jezdit po fjordu i jina plavidla, nez vy a i rychlejsi a vetsi …

  #5677
  Norek
  Účastník
  (142 odpovědí)

  To co tady napsal MifakM je vyhlá?ka pro vnitrostátní plavbu. Na moře mů?u vyjí?dět kdykoliv při dodr?ení bezpečnostních pravidel, která jsou definována v CONVENTION ON THE REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA = Úmluva o mezinárodních pravidlech pro zabránění srá?kám na moři. Mimo jiné, tato "úmluva" stanovuje povinné osvětlení lodí se strojním pohonem v době od západu do východu slunce. Pro lodě krat?í ne? 12m to je 1 bílé sto?árové, nebo kruhové světlo a boční světla(červené vlevo, zelené vpravo).U lodí krat?ích ne? 7m jejich? rychlost nepřesahuje 7 uzlů (cca 13km/hod) musí mít minimálně 1 bílé kruhové světlo a je-li to proveditelné je?tě boční světla. To, ?e Hynek, nebo někteří jiní provozovatelé zakazují jízdu v noci je určitě míněno v souladu s bezpečností jak to popsal Rk.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 příspěvků - 1. až 15. (celkem z 3,494)

Téma ‚Zajimavosti’ nepřijímá nové odpovědi.

Lokality

Bakkan Wahl

Soroya

Seter Brygge

Madagaskar

Maledivy

Poslední fotogalerie

Madagaskar » listopad 2022

Maledivy » únor 2022

Tanzanie » Listopad 2022

Anketa

Jak hodnotíte system registrací a vývozu ryb?

(3)
(0)
(47)
(6)

Nahrávání ... Nahrávání ...