Nápověda Doporučujeme:

Allrisk, a.s.

Rybářské pojištění Allrisk

Kontaktní osoba Hana Simčo

e-mail: simcohana@gmail.com

Telefon +420 774 280 302

 

Velmi oblíbený mořský rybolov, prováděný z lodi, patří dle definic pojišťoven k extrémním sportům a jen velmi málo klientů a bohužel i zprostředkovatelů pojištění o této skutečnosti ví. Někteří rybáři se mnohdy spolehnou na standardní cestovní pojištění a pak se setkávají tváří v tvář s krutou realitou, kdy je většina škod nelikvidních. Ještě horší je situace v případě, kdy dojde ke škodě na pronajatých a zapůjčených věcech, tedy na motorových člunech, echolotech a GPS navigacích, případně na zapůjčeném rybářském vybavení. Tyto věci jsou z běžného pojištění přímo vyloučeny. I když má klient v rámci cestovního pojištění připojištěnou odpovědnost, nevztahuje se toto pojištění na jakékoli věci převzaté. A nejčastější drobné škody jsou právě na vybavení lodí a lodních šroubech.

Čím dál tím víc se objevovaly dotazy a požadavky našich klientů na krytí škod, které mohou vzniknout ve spojitosti s cestou či samotným mořským rybolovem.

Z tohoto důvodu, v rámci úzké spolupráce společnosti Allrisk s AXA ASSISTANCE CZ, byl vytvořen produkt Allrisk Rybářské pojištění, které svým širokým rozsahem kryje právě tato specifická rizika. Je postaveno na bázi standardního cestovního pojištění, rozšířené o rozsah extrémních sportů v polárních a subtropických oblastech. Pokrývá také škody, které mohou naši klienti způsobit při mořském rybolovu, na převzatých lodích a na technice, dále škody na zdraví, které vznikají při této činnosti, a samozřejmostí je krytí nákladů při zásahu záchranných jednotek včetně vyproštění lodě a její posádky.

Produkt Allrisk Rybářské pojištění je přirozeně rozdělen do dvou kategorií, v závislosti na cílové destinaci:

oblast A – celá Evropa,

oblast B – celý svět kromě Kanady a USA, patří sem také tropické oblasti a severské oblasti za polárním kruhem.

 

Tabulka pojistného plnění – Rybářské pojištění Allrisk

Plus – pojištění se vztahuje pro lokality Norska pod polárním kruhem. V rozsahu tohoto tarifu je výkon motorů omezen do 50kW.

Exclusive – pojištění se vztahuje pro lokality Norska nad polárním kruhem, tropické oblasti a zbytek světa mimo Kanady a USA. V rozsahu tohoto tarifu je výkon motorů omezen od 50kW-150kW.

PLV – pojištění léčebných výloh

ÚP – úrazové pojištění

ODP – pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví

ZAV – pojištění zničení nebo ztráty zavazadel

PPN – pojištění předčasného návratu z dovolené

PAS – asistenční služba – komplexní turistické informace

R – limity pro doložku SU 2010-R – připojištění odpovědnosti na věci převzaté a užívané atd.

Rozsah krytí pro jednotlivé tarify pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními SU-2016R.

Jde o naprosto unikátní a na pojistném trhu ojedinělý produkt, který jako jediný objektivně kryje rizika spojená se sportovním rybolovem za hranicí všedních dnů. Se sjednáním produktu i vyřízením případné škodní události, vám rádi pomůžeme od začátku až do konce.

Pro sjednání pojištění budeme potřebovat pouze jméno a příjmení pojištěných osob, rodná čísla, adresu bydliště, telefon, email.

Tyto informace stačí zaslat na e-mail: mulli3@seznam.cz , poté vám obratem budou zaslány potřebné dokumenty a informace k pojištění. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat i na tel. čísle: +420 774 280 302 Hana Müllerová.

Pokud se vaše cesta z nějakého důvodu neuskuteční, je potřeba nejpozději 3 dny před termínem odjezdu požádat o storno pojištění prostřednictvím výše uvedeného e-mailu. Pojistná smlouva se zruší a zaplacené pojistné bude vráceno.

Lokality

Bakkan Wahl

Soroya

Seter Brygge

Madagaskar

Maledivy

Poslední fotogalerie

Madagaskar » listopad 2022

Maledivy » únor 2022

Tanzanie » Listopad 2022

Anketa

Jak hodnotíte system registrací a vývozu ryb?

(3)
(0)
(48)
(7)

Nahrávání ... Nahrávání ...